Jaký je rozdíl mezi extenzivní a intenzivní zelenou střechou?

Zelená střecha ECOSEDUM PACK v Paskově

V souvislosti se střechou porostlou zelení se často objevují pojmy intenzivní a extenzivní zelená střecha. Mezi těmito typy zelených střech existují určité rozdíly, které je potřeba před investicí znát. Přečtěte si, co všechno je potřeba zhodnotit před rozhodnutím realizace zelené střechy a jaká je v obou případech cena zelené střechy.

Extenzivní zelená střecha

V případě extenzivní zelené střechy je tloušťka vegetace poměrně nízká. Obvykle činí 5 až 15 centimetrů. S tím souvisí také nižší zatížení střechy. Proto je extenzivní zelená střecha vhodná pro většinu střech. Přesto je potřeba ujistit se, že vaše střecha dodatečné zatížení zvládne. V případě starších střech poté doporučujeme opatřit si odborný posudek statika. Na extenzivní zelené střeše můžeme najít odolné typy rostlin. Vždy se ovšem jedná o nízké rostliny, kterým stačí relativně malá tloušťka substrátu. Jednou z nich jsou také rostlina Sedum, kterou najdete v zásobnících systému ECOSEDUM.

Tím pádem tento typ zelené střechy nevyžaduje příliš velkou údržbu. Extenzivní zelená střecha plní okrasný, případně izolační účel. Nejsou tím pádem stavěny pro pohyb lidí. Na tento typ střechy je možné získat dotaci.

Pokud však plánujete osadit zelení prostor, kde se pohybujete, je mnohem vhodnější intenzivní zelená střecha.

Zelená střecha ECOSEDUM PACK

Intenzivní zelená střecha

Dalším typem zelené střechy je takzvaná intenzivní zelená střecha. Tento typ zatravněné zelené střechy je vhodný pouze pro střechy, které snesou vyšší zatížení. Vrstva substrátu je zde totiž vyšší. Obvykle se pohybuje mezi 30 až 100 centimetry. Díky tomu celý systém dokáže velmi účinně zadržovat dešťovou vodu.

S tím ovšem souvisí značné dodatečné zatížení dané střechy. Díky tomu je intenzivní zelená střecha vhodná například pro terasy nebo střechy, které slouží jako odpočinková zóna. Díky větší vrstvě substrátu může být intenzivní zelená střecha osazena širší paletou rostlin. Může jít například o růže nebo další nižší keře.